Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z OC – jak najszybciej to zrobić?

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z OC - jak najszybciej to zrobić?

Polisa jest umową pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a jej klientem i obejmuje określone w jej treści sytuacje, w których ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania. Wartość odszkodowania ma na celu pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkody lub z pokryciem kosztów leczenia. Zwykle, wykupienie polisy jest dobrowolne, jednak są sytuacje, kiedy jest ona obowiązkowa i dotyczą przede wszystkim ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów. Z chwilą wystąpienia określonego w umowie zdarzenia, osoba ubezpieczona musi zgłosić ten fakt do swojego ubezpieczyciela, rozpoczynając tym samym procedurę roszczeniową. Należy przy tym pamiętać, że na zgłoszenie szkody ubezpieczony ma określony czas, a jego przekroczenie może skutkować odmową wypłaty roszczenia.

Każda osoba ubezpieczona, która wykupiła polisę, ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych, a w razie odmowy przyznania roszczenia – może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Obowiązujące przepisy dają jej możliwość wniesienia sprawy do sądu, w razie odrzucenia roszczeń przez ubezpieczyciela lub zaniżenia przez niego wysokości odszkodowania. 

Kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie?

Doznanie szkody w danym zdarzeniu nie może być bezpośrednim argumentem do ubiegania się o odszkodowanie. Procedura roszczeniowa może być rozpoczęta pod warunkiem, że poszkodowany doznał szkody w określonym w umowie ubezpieczeniowej sytuacji. Jeśli, na przykład, w umowie jest mowa o wypadku komunikacyjnym, to podstawą do wypłaty odszkodowania nie może być każde zdarzenie losowe, tylko to, o którym jest mowa w polisie (w tym przypadku, wypadek komunikacyjny). Z tego powodu, osoba która doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w pracy, nie może żądać od ubezpieczyciela pokrycia kosztów leczenia, ze względu na to, że jego odpowiedzialność nie obejmuje takiego zdarzenia. Należy zatem bardzo dokładnie czytać treść umowy ubezpieczeniowej, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować ją z prawnikiem. Jej zapisy bowiem są podstawą do zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Kiedy zgłosić szkodę?

Osoba ubezpieczona może dochodzić kilku rodzajów roszczeń, w zależności od okoliczności zdarzenia i ich konsekwencji dla swojego zdrowia, życia i egzystencji. Może zatem ubiegać się o odszkodowanie, które jest najpopularniejszym świadczeniem mającym pokryć poniesione straty w wyniku zdarzenia oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała szkoda (np. unieruchomienie na dłuższy czas z powodu złamania kończyn). Poszkodowany może też domagać się zadośćuczynienia, czyli świadczenia wypłacanego w celu wyrównania krzywdy osobie poszkodowanej, a także renty, przyznawanej w celu poprawienia sytuacji materialnej poszkodowanego.

Poszkodowany jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma wykupioną polisę, o zaistniałym zdarzeniu. Przyspieszy to bowiem rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. W zależności od wybranego towarzystwa, różny może być czas na zgłoszenie szkody i różny czas na jej rozpatrzenie. Towarzystwa oferują swoim klientom możliwość natychmiastowego zgłoszenia szkody, oferując różne ułatwienia. Zgłoszenie szkody w AXA może odbywać się za pośrednictwem infolinii, której operatorzy są dostępni przez całą dobę. Konsultant udziela wszelkich potrzebnych informacji, związanych ze zlokalizowaniem najbliższego szpitala lub gabinetu lekarskiego, w którym poszkodowany może otrzymać niezbędną pomoc medyczną, a w razie potrzeby organizuje także transport do Polski. Podobnie wygląda zgłoszenie szkody w PZU Życie, dodatkowo odciążając poszkodowanego z konieczności poniesienia kosztów rozmowy telefonicznej, oddzwania do swojego klienta – wystarczy wysłanie wiadomości tekstowej. W przypadku zgłaszania szkody z ubezpieczenia samochodu, klient PZU ma na to 7 dni od daty powstania szkody. W kwestii terminu na rozpatrzenie wniosku, zarówno PZU, jak i AXA zapewniają o możliwie najkrótszym czasie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni.

0 0 votes
Przyznawalność
0 0 votes
Warunki
0 0 votes
Szybkość
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments