Sprawdź, czy przysługuje ci renta rodzinna.

Sprawdź, czy przysługuje ci renta rodzinna.

Renta rodzinna to szczególny rodzaj świadczenia, który jest przyznawany dopiero po śmierci osoby ubezpieczonej. Jej śmierć zatem jest warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia. Na taki zastrzyk finansowy mogą liczyć osoby z najbliższego otoczenia ubezpieczonego, które w chwili jego śmierci nabywają prawo do otrzymywanych przez niego świadczeń. Taki jest też cel tego świadczenia, dlatego osoby mogące się o nie ubiegać muszą spełnić szereg kryteriów, które określa ustawa o emeryturach i rentach. Sprawdź, czy możesz liczyć na przyznanie renty rodzinnej.

Kto ma prawo starać się o rentę rodzinną?

Nie zawsze sam fakt śmierci osoby bliskiej uprawnia do pobierania renty. Tylko spełnienie szeregu warunków daje gwarancję przyznania tego świadczenia. Jego główny cel to wspieranie osób bliskich zmarłemu, których sytuacja życiowa w wyniku jego śmierci znacznie się pogarsza. Istotne są też kwestie formalne – ubezpieczony w momencie swojej śmierci winien mieć przyznane prawo do otrzymywania emerytury, w tym emerytury pomostowej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Ważna zatem jest kwestia zatrudnienia i odprowadzania wszelkich składek, w tym emerytalnej. Dla ZUS nie jest ważne przy tym, czy osoba ta pobierała te świadczenia, czy z nich zrezygnowała. Najważniejsza jest kwestia posiadania do tego prawa.

O rentę rodzinną mogą wystąpić własne dzieci oraz przysposobione oraz dzieci małżonka przed ukończeniem 16 lat i 25 lat w przypadku osób kontynuujących naukę. Prawo daje też możliwość pobierania renty rodzinnej wnukom, rodzeństwu i dzieciom znajdującym się pod pieczą zastępczą i na utrzymaniu zmarłego, o ile spełnione są pozostałe wymogi. Przy czym, jeśli te osoby mają już prawo do renty po swoich dziadkach czy naturalnych rodzicach, z wyjątkiem sytuacji, gdy ci opiekunowie nie są w stanie ich utrzymać.

Na jaką kwotę możesz liczyć?

Na wysokość renty rodzinnej, jak każdego innego świadczenia, ma wpływ wiele czynników. Co ciekawe, bez względu na liczbę członków rodziny, mających prawo do pobierania takiego świadczenia, renta przyznawana jest pojedynczo – jako jedno świadczenie łącznej renty rodzinnej. Zdarzają się sytuacje, gdy o rentę rodzinną po tej samej osobie zmarłej ubiega się więcej niż jedna osoba, wówczas całkowita kwota świadczenia jest dzielona przez ilość występujących o nie osób – jeśli zatem o rentę występuje formalnie 5 osób, kwota dzielona jest przez 5.

Jak zatem ustala się kwotę renty rodzinnej w zależności od ilości ubiegających się o nią osób? Zgodnie z ustalonym modelem, jeśli o rentę osoby zmarłej ubiega się jedna osoba, otrzymuje ona 85% kwoty świadczenia osoby zmarłej. Gdy natomiast o rentę ubiegają się dwie osoby, jej wysokość stanowi wtedy 90% wartości świadczenia zmarłego, zaś dla trzech i więcej osób przyznaje się 95% świadczenia, które otrzymywał zmarły. Pamiętajmy, że wartości te są dodatkowo dzielone przez ilość osób ubiegających się o świadczenie, wyłączając pierwszą sytuację, gdy o rentę ubiega się tylko jedna osoba (np. małżonek).

Czy tylko renta z ZUS?

Najczęściej, renta rodzinna jest wypłacana przez ZUS, jednak nie tylko. Coraz więcej ubezpieczycieli prywatnych oferuje swoim klientom dodatkowe ubezpieczenie do podstawowego pakietu. Taka polisa może zostać wykupiona dodatkowo, co nie oznacza że jest obowiązkowa. Daje ona jednak poczucie bezpieczeństwa o życie swoich bliskich, tym bardziej, gdy znajdują się oni na utrzymaniu ubezpieczonego lub są osobami małoletnimi czy niezdolnymi do wykonywania pracy zarobkowej. Osoba wskazana przez klienta ubezpieczalni w polisie, może liczyć na pomoc finansową wypłacaną przez ubezpieczyciela w comiesięcznych ratach. Takiemu dobrowolnemu ubezpieczeniu swoich bliskich mogą poddać się osoby zwykle między 18 a 70 rokiem życia.

0 0 votes
Przyznawalność
0 0 votes
Warunki
0 0 votes
Szybkość

Udostępnij

Polecane wpisy
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x