Samochód osobowy w firmie – kredyt czy leasing?

Samochód osobowy w firmie – kredyt czy leasing

Ustawodawca nie rozpieszcza podatników. O ile podatnik musi opodatkować wszystkie przychody, nawet gdy nie wpłynęły pieniądze od kontrahenta, to nie każdy wydatek nawet zapłacony jest kosztem uzyskania przychodów lub występują ograniczenia w ich rozliczaniu.

Samochód osobowy w firmie – kredyt czy leasing?

Przykładem może być samochód osobowy, który podlega amortyzacji do wysokości 20. 000 euro.

Zakupiony przez podatnika składnik majątku, którego wartość przekracza 3. 500 zł i okres użytkowania przekracza 1 rok, należy zaliczyć do środków trwałych i rozliczać go poprzez odpisy amortyzacyjne. Dodatkowo samochód osobowy można rozliczać tylko do równowartości 20. 000 euro, bez względu na jego wartość. Pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie można rozliczać tylko proporcjonalnie.

Przykład rozliczenia samochodu za gotówkę lub na kredyt:
– wartość samochodu – 120. 000 zł,
– ubezpieczenie OC + AC – 7. 200 zł
– kurs euro – 4 zł 24 gr
– równowartość 20. 000 euro – 84. 800 zł, kwota nie podlegająca amortyzacji – 35. 200 zł,
– proporcjonalne wyliczenie kosztu ubezpieczenia – 84. 800/120. 000 = 70, 67%,
7. 200 *70, 67% = 5. 088 zł 24 gr,
wartość samochodu podlegająca amortyzacji, która wynosi 20% w skali w roku
84. 800 zł *20%/12 = 1. 413 zł 33 gr,
Automatycznie wyższa wartość samochodu zwiększa kwotę nie podlegającą amortyzacji, oraz zmniejsza dodatkowe koszty eksploatacyjne ( nie dotyczy paliwa).

Inaczej rozliczany jest samochodów, który w firmie znajduje się na podstawie zawartej umowy leasingu operacyjnego. Samochód nie stanowi własności firmy użytkującej auto, więc to już wyklucza możliwość rozliczania jego poprzez odpisy amortyzacyjne.

Samochód leasingowy rozlicza się jak najem, bez względu na jego wartość, więc każda faktura leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu. Dopiero po zakończeniu umowy leasingu, wartość wykupu podlega amortyzacji. Dla celów podatku dochodowego leasing jest korzystniejszy, ponieważ wszystkie wydatki są kosztem uzyskania przychodu.

zobacz również leasing uproszczony

0 0 votes
Przyznawalność
0 0 votes
Warunki
0 0 votes
Szybkość
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments